Soohyun Yu


Soohyun Yu Chuk Chak Cover

Soohyun Yu – Chuk & Chak Lyrics

English Translation: Romanized: Cheokamyeon chagiji chakamyeon cheogiji Hwansangui jjakgung duldo eomneun namanui geudae cheokcheokcheok Geudaeman itdamyeon sesangui mueotdo nan duryeopji ana Cheokcheokcheok cheokcheokcheok chakchak urin hwansangui keopeul Cheokamyeonchak Cheokamyeon chakchak Cheokamyeon cheokcheokcheok chakchakchak Cheokcheokcheok chakchakchakchak…