E7


E7 Rising Sun mini-Album Cover

E7 – U Lyrics

English Translation: U U wanna be with U U U wanna Rock with U U U wanna be with U U U wanna Rock with U Don’t allure me with that sweet smile yeh Don’t…