WayV (威神V)
"Turn Back Time (超时空 回)"English Translation Lyrics:

The light does not turn on
Retreat if there’s no progress
Not for granted
Dreams are nothing but a take off
Casted into the world’s natural selection, no no
Awakening is looking for bargains and trying to get ahead
The next challenge is to think that the fate
of the alkaline bacteria is undecided

Smash the hesitation for a second to regret the vaccine
I’ll just relax for a second, limit limit
Ultra off road heart vaccine goes beyond
Hold on for a second
Go beyond the vaccine limit, get it get it uh

Fifth heavenly misunderstandings
If we could turn back time
It is called space-time,
The ride on the slalom road

Oh restart myself minute by minute
The feature on the net is no longer supported
Oh colorless awakening, turning back time 5432

Stop rewind turn back time
Stop rewind turn back time 5432
Stop rewind turn back time stop yea got that stop
Stop rewind turn back time

Looking back on those who’ve missed so many
The cyclic causality that keeps the fire in the audience
Cyclic causality
It’s a way to turn the muddle into a mature adult
Yeah I’m a beast
Don’t sweat it
I will beat time, go get it
We continue to overclock and uncover the face of the secret incident,
I see the face of vision

Dawn waits on a wider stage
I reflected on it, I came after
Live it up double dose, more colors
I say no
Let me go back to the colorless me and start again
Recreating from the past,
I will be awakened

Fifth heavenly misunderstandings
If we could turn back time
It is called space-time,
The ride on the slalom road

Oh restart myself minute by minute
The feature on the net is no longer supported
Oh colorless awakening, turning back time

It’s like a kaleidoscope of temptations,
That we’re circling through chaos
Please ignore the illusion of colorless sound and fragrance touch
The time is ticking away

Oh restart myself minute by minute
The feature on the net is no longer supported
Oh colorless awakening, turning back time

Oh rewrite history minute by minute
From the past to the future
Oh colorless awakening, turning back time 5432

5432 stop rewind turn back time
Stop rewind

Romanized Lyrics:

(with individual parts/member line distribution)

[Lucas] Guang mang bu zhuan wan
[Winwin] Zhi xian bu jin ze tui tui
[Lucas] Li suo bu dang ran
[Winwin] Meng xiang wu yi er fei ([Ten] qi fei)
[Ten] Zhu cheng yi ge shi jie
Tian xuan zhi ren [Lucas] no no
[Ten] Jue xing zai wu se jian mai xiang jin jie
[Hendery] Xia yi ge tiao zhan xiang zhe shi jian xing jun
[Winwin] Qing bian lun wei zhi de ming yun ding huo wei ding

[YangYang] Dao hui chi yi yi miao
Dao hui hou hui yi miao
Dao hui song xie yi miao limit limit
[Lucas] Chao yue ye xin yi miao
Chao yue jian chi yi miao
Chao yue ji xian yi miao get it get it uh

[Kun] Di wu jiang tian wu jie
If we could turn back time
[Xiaojun] Zai qi cheng zai hui zhuan
Lü tu ming wei chao shi kong hui

[All] Oh chong qi zi wo minute by minute
Wang wei lai de lu fu zhe bu zai
Oh wu se jue xing guo lai turning back time
[Ten] 5432

[Ten] Stop rewind turn back time
Stop rewind turn back time 5432
([YangYang] Yeah got that stop)
Stop rewind turn back time stop
Stop rewind turn back time

[Lucas] Hui gu na xie cuo guo
[Kun] Wu shu cuo guo
[Lucas] Zai shou zhong liu xia wei xi de hua huo
Na xie xun huan yin guo
[Kun] Xun huan yin guo
[Lucas] Neng rang meng dong gai xie wei cheng shu
Yeah I’m a beast
[Winwin] Don’t sweat it
Wo hui ji bai shi jian go get it
[Hendery] Yao ji xu ji xu chao pin jie kai mi mi
Shi jian de mian mu ruo chai chuan
I see the face of vision

[Xiaojun] Li ming deng zai geng kuan kuo de wu tai
Wo fan xing wan wo miao xiao jiu qian lai
[YangYang] Live it up double dose geng duo de se cai
Wo shuo no
Rang wo hui dao wu se de wo zai chong tou
Cong guo qu chong xin chuang zao
Wo jiang zai chu fa jue xing hou

[Kun] Di wu jiang tian wu jie
If we could turn back time
[Ten] Zai qi cheng zai hui zhuan
Lü tu ming wei chao shi kong hui

[All] Oh chong qi zi wo minute by minute
Wang wei lai de lu fu zhe bu zai
Oh wu se jue xing guo lai turning back time

[Kun] Jiu xiang wan hua tong ban you huo cun zai
Wo men pan xuan zai hun dun di dai
[Xiaojun] Qing zhi guan wu se sheng xiang wei chu fa de xu huan
The time is ticking away

[All] Oh chong qi zi wo minute by minute
Wang wei lai de lu fu zhe bu zai
Oh wu se jue xing guo lai turning back time

[All] Oh gai xie li shi minute by minute
Cong guo wang de wo tong wang wei lai
Oh wu se jue xing guo lai turning back time
[Ten] 5432

[Ten] 5432
[Lucas] Stop rewind turn back time
Stop rewind

Hangul/Korean Lyrics:

빛은 코너를 돌지 않아
직선은 나아갈 수 없으면 되돌아 가지
당연하지만 당연하지 않아
꿈은 날개 없이 날아올라
세상을 하나 만들어
하늘에 선택된 자 No no
투명한 공간에서 각성해 더 높은 단계로 나아가
다음 도전은 시간을 향해 행군해
미지의 운명이 정해질지 논쟁해

찰나의 순간에 주저하고 돌아가
찰나의 순간에 후회하고 돌아가
찰나의 순간에 긴장을 풀고 돌아가 Limit limit
찰나의 순간에 욕심을 초월해
찰나의 순간에 버텨내고 초월해
찰나의 순간에 한계를 초월해 Get it get it uh

땅은 경계가 없고 하늘은 끝이 없어
If we could turn back time
다시 출발하고 다시 되돌려
이 여행의 이름은 시공초월

Oh 자아에 다시 시동을 걸어 minute by minute
미래로 향한 길은 다신 반복되지 않아
Oh 무색의 각성이 깨어나 turning back time 5432

Stop rewind turn back time
Stop rewind turn back time 5432
Stop rewind turn back time Stop yea got that stop
Stop rewind turn back time

놓친 것을 되돌아봐
셀 수 없이 놓친 것들
손에는 아직 꺼지지 않은 불꽃이 남아 있어
반복되는 원인과 결과들
반복되는 원인과 결과
어리석음을 성숙함으로 다시 써 내려가
Yeah I’m a beast
Don’t sweat it
나는 시간을 이겨낼 거야 Go get it
계속해서 마하의 속도로 비밀을 파헤쳐야 해
시간의 진실을 알아채게 된다면
I see the face of vision

이른 새벽은 더 큰 무대를 기다리고 있어
나의 어리숙함을 반성하고 나면 펼쳐질 거야
Live it up double dose 더 많은 색채
나는 No라고 해
나를 무색의 나로 돌려줘 다시 시작해
과거로부터 다시 창조해
각성한 나는 다시 출발할 거야

땅은 경계가 없고 하늘은 끝이 없어
If we could turn back time
다시 출발하고 다시 되돌려
이 여행의 이름은 시공초월

Oh 자아에 다시 시동을 걸어 minute by minute
미래로 향한 길은 다신 반복되지 않아
Oh 무색의 각성이 깨어나 turning back time

만화경처럼 유혹은 항상 존재해
우리는 혼돈의 대지를 맴돌고 있어
무색의 소리 향기 맛 촉감 법을 직관적으로 봐 줘
The time is ticking away

Oh 자아에 다시 시동을 걸어 minute by minute
미래로 향한 길은 다신 반복되지 않아
Oh 무색의 각성이 깨어나 turning back time

Oh 역사를 다시 써 minute by minute
과거의 나로부터 미래로 향해
Oh 무색의 각성이 깨어나 turning back time 5432

5432 Stop rewind turn back time
Stop rewind